Nasza oferta

Świadczymy usługi w zakresie

  • Robót ziemnych
  • Robót drogowych
  • Robót kanalizacyjnych
  • Robót rozbiórkowych i wyburzeniowych
  • Budowa boisk sportowych i placów zabaw
  • Zagospodarowanie terenów zielonych

Maszyny

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i urządzeniami do robót ziemnych, drogowych i rozbiórkowych:


Park Maszynowy

94908850326458215172.jpg     11629320292676321640.jpg

 96859957014693206678.jpg 69825057004909506971.jpg

74314118749099272044.jpg06128984603766495010.jpg84567157885422423336.jpg  

93881196480898655477.jpg20266827559772153295.jpg72162787709152536085.jpg

99035826409018529433.jpg 33165603386716538723.jpg 24772422588984650812.jpg 12026337169043709328.jpg

Oraz wiele innych...